Siirry pääsisältöön

Hinnoittelu: Microsoft Power Automate

Käyttäjäpalvelupakettia kohden

 
$15
käyttäjä/kuukausi
Salli yksittäisten käyttäjien luoda rajoittamattomia työnkulkuja yksilöivien tarpeidensa perusteella.

Työnkulkupalvelupakettia kohden

Alkaa
$500
viidestä työnkulusta kuukaudessa
Toteuta työnkulkuja, joilla on varattu kapasiteetti ja jotka palvelevat rajoittamatonta määrää käyttäjiä koko organisaatiossa.

Tutki Power Automaten palvelupaketteja

Tarkastele suunnitelmia, lisäosia ja hinnoittelua, jotta löydät parhaan vaihtoehdon yrityksesi tarpeisiin.

Käyttäjäpalvelupakettia kohden
$15 käyttäjä/kuukausi
Työnkulkupalvelupakettia kohden
Alkaa $500 viidestä työnkulusta kuukaudessa1
Suorita työnkulkuja
Aktiiviset työnkulut käyttäjää kohden Rajoittamaton2
Vähimmäisosto 5 työnkulkua
Sisältö
Yhdistä tietoihisi Käytä valmiiksi rakennettuja liittimiä
Käytä mukautettuja ja paikallisia liittimiä
Tallenna ja hallitse tietoja Luo ja käytä mukautettuja entiteettejä
Käytä Common Data Serviceä
Common Data Service -tietokantakapasiteetti3 50 megatavun tietokantakapasiteetti
Common Data Service -tiedostokapasiteetti3 200 megatavun tiedostokapasiteetti
Tee enemmän Microsoft Power Automate -apuohjelmien avulla
Sisällytä tekoäly työnkulkuihisi AI Builder -kapasiteetin lisäys
AI Builder -palvelukrediitit $500 yksikköä kohti kuukaudessa4
Käyttäjäpalvelupakettia kohden
$15 käyttäjä/kuukausi
Työnkulkupalvelupakettia kohden
Alkaa $500 viidestä työnkulusta kuukaudessa1
Suorita työnkulkuja
Aktiiviset työnkulut käyttäjää kohden
Rajoittamaton2
Vähimmäisosto
5 työnkulkua
Sisältö
Yhdistä tietoihisi
Käytä valmiiksi rakennettuja liittimiä
Käytä mukautettuja ja paikallisia liittimiä
Tallenna ja hallitse tietoja
Luo ja käytä mukautettuja entiteettejä
Käytä Common Data Serviceä
Common Data Service -tietokantakapasiteetti3
50 megatavun tietokantakapasiteetti
Common Data Service -tiedostokapasiteetti3
200 megatavun tiedostokapasiteetti
Tee enemmän Microsoft Power Automate -apuohjelmien avulla
Sisällytä tekoäly työnkulkuihisi
AI Builder -kapasiteetin lisäys
AI Builder -palvelukrediitit
$500 yksikköä kohti kuukaudessa4
1 $500/kuukausi sisältää 5 työnkulkua. Lisää työnkulkuja voi ostaa hintaan $100/kuukausi/työnkulku.
2 Palvelurajoitusten sisällä. Lue lisätietoja täällä: https://aka.ms/platformlimits
3 Common Data Servicen tietokanta- ja tiedostokapasiteettien oikeutukset yhdistetään vuokraajan tasolla.
4 Kukin AI Builder -lisäosayksikkö on yhden miljoonan palvelukrediitin paketti koostettuna vuokraajan tasolla.

Resurssit ja oppiminen