Szacowanie odpowiedniej pojemności usługi AI Builder

Czytnik wizytówek

Identyfikuje i wyodrębnia z wizytówek informacje takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail

Ile wizytówek będziesz przetwarzać w miesiącu?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma ma 300 sprzedawców i co miesiąc każdy z nich dodaje około 15 kontaktów do bazy danych potencjalnych klientów. Aby zautomatyzować przetwarzanie wizytówek przy użyciu czytnika wizytówek firma musi zakupić 1 jednostkę narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o czytniku wizytówek

Klasyfikacja kategorii

Używa przetwarzania języka naturalnego w celu przypisania znaczników do wpisów tekstowych

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Każdego miesiąca firma otrzymuje i przetwarza 40 000 wiadomości e-mail od klientów.
Aby zautomatyzować kategoryzację, a następnie przekierować wiadomości do odpowiedniego zespołu przy użyciu klasyfikacji kategorii i programu Power Automate, należy zakupić 1 jednostkę narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej na temat klasyfikacji kategorii

Wyodrębnianie jednostek

Rozpoznaje określone dane z tekstu, a następnie klasyfikuje kluczowe elementy w ramach wstępnie zdefiniowanych kategorii

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

W ciągu miesiąca firma otrzymuje i przetwarza 40 000 formularzy opinii klientów.
Aby zautomatyzować wyodrębnianie istotnych informacji z wiadomości e-mail i przechowywać je w programie Common Data Service przy użyciu funkcji wyodrębniania jednostek i programu Power Automate, należy zakupić 1 jednostkę dla narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o wyodrębnianiu jednostek

Przetwarzanie formularzy

Identyfikuje i wyodrębnia pary klucz-wartość i dane tabeli z dokumentów formularzy

Ile formularzy będziesz przetwarzać miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma otrzymuje i przetwarza 2000 faktur miesięcznie. Aby zautomatyzować przetwarzanie tych faktur za pomocą funkcji przetwarzania formularzy narzędzia AI Builder i usługi Power Automate, firma musi zakupić 2 jednostki narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu formularzy

Wyodrębnianie kluczowych fraz

Identyfikuje i wyodrębnia kluczowe frazy z dokumentów tekstowych bez struktury

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma zorganizowała wydarzenie dla swoich klientów i poprosiła, aby każdy uczestnik udostępnił swoją opinię na temat wydarzenia w formularzu opinii. Aby wyodrębnić frazy kluczowe z tysiąca formularzy opinii, firma musi zakupić 1 jednostkę AI Builder.

Dowiedz się więcej o wyodrębnianiu kluczowych fraz

Wykrywanie języka

Identyfikuje przeważający język w dokumencie

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma ma globalną sieć klientów, którzy kontaktują się z jej zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail. Zespół pomocy technicznej otrzymuje 3000 wiadomości e-mail dziennie. Te wiadomości e-mail są kierowane do centrów obsługi klienta w określonych obszarach geograficznych na podstawie języków użytych w wiadomościach e-mail. Aby w pełni zautomatyzować proces wykrywania języka, firma musi zakupić 2 jednostki narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o wykrywaniu języka

Wykrywanie obiektów

Wykrywanie typowych obiektów

Rozpoznaje, zlicza i etykietuje elementy w ramach obrazu

Ile obrazów będziesz przetwarzać miesięcznie?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Ile treningów modeli będziesz wykonywać miesięcznie?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Wykrywanie obiektów specyficznych dla domeny

Rozpoznaje, zlicza i etykietuje określone typy elementów w ramach obrazu, takie jak logotypy marek i obiekty na półkach sklepowych

Ile obrazów będziesz przetwarzać miesięcznie?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Ile treningów modeli będziesz wykonywać miesięcznie?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Firma wytwórcza składa produkty na linii produkcyjnej. Aparat kontrolny wykonuje migawki linii produkcyjnej co 30 sekund, ostrzegając kierownika linii w przypadku wystąpienia braku części. Aby automatycznie wykrywać obecność części, należy ponownie trenować model w każdym miesiącu. Oznacza to, że firma musi zakupić 2 jednostki AI Builder.

Dowiedz się więcej o wykrywaniu obiektów

Przewidywanie

Przewiduje przyszłe wyniki za pomocą wzorców danych historycznych i rezultatów

Ile modeli będzie Ci potrzebnych?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Ile wyników na dany model przewidujesz?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Jak często chcesz aktualizować przewidywania?

Firma chce przewidzieć zjawisko zmienności klientów przy użyciu bazy danych klientów zawierającej 2,5 mln wpisów. Aby ponownie przeszkolić model predykcyjny AI Builder i zaktualizować prognozowane miesięczne zmiany bez wystąpienia przerwy, firma musi zakupić 1 jednostkę AI Builder.

Dowiedz się więcej o przewidywaniu

Analiza opinii

Wykrywa pozytywną, negatywną i neutralną tonację w danych tekstowych

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma prosi o przekazanie opinii na temat nowego produktu, przesyłając kwestionariusz do 1000 odbiorców. Następnie firma określa procent pozytywnych, negatywnych i neutralnych tonacji. Aby automatycznie analizować tonację opinii, firma musi zakupić 1 jednostkę AI Builder.

Dowiedz się więcej o analizie tonacji

Rozpoznawanie tekstu

Korzysta z technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR), aby wykrywać na obrazach tekst drukowany i odręczny

Ile obrazów będziesz przetwarzać miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

W firmie pracuje 20 pracowników, którzy używają funkcji rozpoznawania tekstu do wyodrębniania identyfikatorów maszyn do sprzedaży ze zdjęć 30 razy w miesiącu. Aby w pełni zautomatyzować proces wyodrębniania identyfikatorów maszyn z obrazów, firma musi zakupić 1 jednostkę AI Builder.

Dowiedz się więcej o rozpoznawaniu tekstu

Tłumaczenie tekstu

Tłumaczenie tekstu na ponad 60 języków

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować w miesiącu?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma otrzymuje od klientów 15 000 żądań na miesiąc w różnych językach. Aby zautomatyzować tłumaczenie tych żądań przy użyciu funkcji tłumaczenia tekstu narzędzia AI Builder i usługi Power Automate, firma musi kupić 2 jednostki narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o tłumaczeniu tekstu

Szacowany koszt 1, 2

Jednostki dodatku narzędzia AI Builder 3 0 jednostki
$0 opłata miesięczna

1 Podane ceny są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Nie są częścią oficjalnej oferty. Rzeczywiste wymagania w zakresie pojemności mogą znacząco różnić się w zależności od częstotliwości użytkowania, liczby szkoleń i innych czynników. To oszacowanie powinno być traktowane wyłącznie informacyjnie i nie daje gwarancji funkcjonowania ani rzeczywistej ceny.

2 Wyświetlana objętość jednostkowa AI Builder i odpowiadające opłaty odzwierciedlają zarówno modele, które osiągnęły ogólną dostępność (GA), jak i te aktualnie opublikowane w wersji zapoznawczej. Zdolności produkcyjne AI Builder są zużywane tylko przez modele typu GA.Dowiedz się więcej o stanie wydania.

3 Cennik dodatku narzędzia AI Builder nie uwzględnia podstawowej licencji na rozwiązania Power Apps, Power Automate ani Dynamics 365.