Przejdź do głównej zawartości
Alemba ITSM
(wersja zapoznawcza)

Alemba Service Manager rozszerza możliwości w zakresie dostarczania usług, usprawniając procesy informatyczne oraz procesy zarządzania usługami w przedsiębiorstwie. Twórz, odczytuj i aktualizuj wszystkie rekordy usługi ASM, w tym m.in. zdarzenia, żądania, artykuły merytoryczne i elementy bazy danych CMDB.

PREMIUM
Alemba ITSM