Przejdź do głównej zawartości
AXtension Content Gate
(wersja zapoznawcza)

Utwórz jeden rzeczywisty punkt dla zawartości w swojej organizacji w aplikacjach usługi Microsoft Dynamics 365, wyświetlając całą odpowiadającą zawartość w jednym omówieniu za pomocą jednego kliknięcia.

PREMIUM
AXtension Content Gate