Przejdź do głównej zawartości
Kolejki Azure Queue

Usługa Azure Queue Storage udostępnia funkcję przesyłania komunikatów w chmurze między składnikami aplikacji. Usługa Queue Storage obsługuje również zarządzanie asynchronicznymi zadaniami i tworzenie przepływów pracy procesu.

PREMIUM
Kolejki Azure Queue