Przejdź do głównej zawartości
Karty adaptacyjne usługi CardPlatform
(wersja zapoznawcza)

Usługa CardPlatform umożliwia wysyłanie kart adaptacyjnych do użytkowników. Można ich używać w celu dostarczania zawartości umożliwiającej wykonywanie akcji, takich jak zatwierdzenia czy przechwytywanie formularzy, oraz wiadomości ogólnych. Obsługiwane są szablony oraz karty niestandardowe.

PREMIUM
Karty adaptacyjne usługi CardPlatform