Przejdź do głównej zawartości
Rozpoznawanie formularzy
(wersja zapoznawcza)

Wyodrębnia informacje z formularzy i obrazów, a następnie tworzy z nich strukturalne dane, używając wstępnie przeszkolonych modeli lub modelu utworzonego za pomocą reprezentatywnego zestawu formularzy szkoleniowych.

Rozpoznawanie formularzy