Przejdź do głównej zawartości

Wyzwól przepływ za pomocą alertu opartego na danych usługi Power BI

Power BI

Power BI

Custom action

Custom action

Użyj tego szablonu, aby wyzwolić przepływ usługi Flow po wyzwoleniu alertu opartego na danych usługi Power BI. Na przykład możesz dodać akcję wysłania wiadomości e-mail do dowolnych odbiorców lub akcję dodania problemu w usłudze GitHub.