Przejdź do głównej zawartości

Utwórz zdarzenia Kalendarza Google dla zdarzeń usługi Salesforce

PREMIUM
Salesforce

Salesforce

Kalendarz Google

Kalendarz Google

Po każdym utworzeniu nowego zdarzenia w usłudze Salesforce utwórz kopię zdarzenia w Kalendarzu Google