Przejdź do głównej zawartości

Prześlij zawartość z Kalendarza Google do kalendarza usługi Office 365 i otrzymaj powiadomienie

Kalendarz Google

Kalendarz Google

Office 365 Outlook
Notifications

Office 365 Outlook i Notifications

Kopiuj nowe zdarzenia usługi Kalendarz Google z kalendarza usługi Office 365 i uzyskaj powiadomienie z danymi wyjściowymi przepłwyu.