Przejdź do głównej zawartości

Śledź odpowiedzi z programu Microsoft Forms w arkuszu kalkulacyjnym aplikacji Excel Online (dla firm)

Microsoft Forms

Microsoft Forms

Microsoft Forms
Excel Online (Business)
Użytkownicy usługi Office 365
Office 365 Outlook

Microsoft Forms, Excel Online (Business), Użytkownicy usługi Office 365 i Office 365 Outlook

Śledź odpowiedzi programu Microsoft Forms w arkuszu programu Excel Online (Business). Arkusz musi zawierać następujące kolumny: SubmissionTime (Czas przesłania) i ResponderEmail (Adres e-mail osoby odpowiadającej).