Przejdź do głównej zawartości

Śledź odpowiedzi z programu Microsoft Forms w arkuszu kalkulacyjnym aplikacji Excel Online (dla firm)

Microsoft Forms

Microsoft Forms

Excel Online (Business)
Microsoft Forms

Excel Online (Business) i Microsoft Forms

Śledź odpowiedzi programu Microsoft Forms w arkuszu programu Excel Online (Business). Arkusz musi zawierać następujące kolumny: SubmissionTime (Czas przesłania) i ResponderEmail (Adres e-mail osoby odpowiadającej).