Przejdź do głównej zawartości

Zapisz komentarze do wpisów w usłudze Instagram w Arkuszach Google po jednym dniu

Instagram

Instagram

Opóźnienie
Instagram
Arkusze Google

Opóźnienie, Instagram i Arkusze Google

Za pomocą tego przepływu można śledzić komentarze dotyczące wpisów w usłudze Instagram. Po upływie jednego dnia od każdego opublikowanego przez Ciebie wpisu wszystkie wprowadzone komentarze zostaną zebrane i zapisane w arkuszu Google. W pierwszym wierszu wybranego arkusza muszą znajdować się nagłówki kolumn o następujących nazwach: Link, Caption (Podpis), Comment (Komentarz), Username (Nazwa użytkownika) i Full name (Pełna nazwa).