Przejdź do głównej zawartości

Rozpocznij zatwierdzanie po dodaniu nowego elementu

SharePoint

SharePoint

Approvals
Użytkownicy usługi Office 365
Office 365 Outlook

Approvals, Użytkownicy usługi Office 365 i Office 365 Outlook

Za pomocą tego szablonu możesz przetwarzać zatwierdzenia związane z elementami listy programu SharePoint. Osoba zatwierdzająca może wyświetlać żądania zatwierdzenia w Centrum zatwierdzania lub za pośrednictwem poczty e-mail. Gdy element zostanie zatwierdzony lub odrzucony, do twórcy elementu zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem.