Power Automate – cennik

Licencja według użytkownika

Plan na użytkownika

Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

12,60 €

na użytkownika/miesiąc

Zezwól poszczególnym użytkownikom na tworzenie nieograniczonej liczby przepływów zgodnie z ich unikatowymi potrzebami.

Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

12,60 €

na użytkownika/miesiąc

Zezwalaj poszczególnym użytkownikom na tworzenie nieograniczonych przepływów, a także na automatyzowanie starszych aplikacji za pomocą technologii automatyzacja procesów mechanicznych (RPA) i AI.

Licencja według przepływu

Plan na przepływ

Już od

84,30 €

Dla pięciu przepływów/miesiąc1

Implementuj przepływy z zarezerwowaną dyspozycyjnością dla nieograniczonej liczby użytkowników w całej organizacji.

*Pokazana powyżej cena służy tylko do celów reklamowych i może nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji.

1 Dodatkowe przepływy można zakupić w cenie $100.00 za każdy przepływ na miesiąc.

Masz pytania dotyczące zakupu lub wymagań planu?

Zapoznaj się z planami usługi Power Automate

Zapoznaj się z planami usługi Power Automate
Plan na użytkownika
$15 na użytkownika/miesiąc
Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA
$40.00 na użytkownika/miesiąc
Plan na przepływ
Już od $100.00 na miesiąc
Uruchom przepływy
Aktywne przepływy na użytkownika Nieograniczone2 Nieograniczone2 Nie dotyczy
Aktywne boty nadzorowanej automatyzacji RPA3 -- 1 bot3 --
Aktywne boty nienadzorowanej automatyzacji RPA3 -- na bota na bota
Środki na usługę AI Builder4 5000/mies.
Zawartość
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Używaj niestandardowych i lokalnych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service) 50 MB pojemności bazy danych5
200 MB pojemności plików5
Zapoznaj się z planami usługi Power Automate
Plan na użytkownika
$15 na użytkownika/miesiąc
Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA
$40.00 na użytkownika/miesiąc
Plan na przepływ
Już od $100.00 na miesiąc
Uruchom przepływy
Aktywne przepływy na użytkownika
Nieograniczone2 Nieograniczone2 Nie dotyczy
Aktywne boty nadzorowanej automatyzacji RPA3
-- 1 bot3 --
Aktywne boty nienadzorowanej automatyzacji RPA3
-- na bota na bota
Środki na usługę AI Builder4
5000/mies.
Zawartość
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Używaj niestandardowych i lokalnych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service) 50 MB pojemności bazy danych5
200 MB pojemności plików5
Zapoznaj się z planami usługi Power Automate
Plan na użytkownika
$15 na użytkownika/miesiąc
Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA
$40.00 na użytkownika/miesiąc
Plan na przepływ
Już od $100.00 na miesiąc
Uruchom przepływy
Aktywne przepływy na użytkownika
Nieograniczone2 Nieograniczone2 Nie dotyczy
Aktywne boty nadzorowanej automatyzacji RPA3
-- 1 bot3 --
Aktywne boty nienadzorowanej automatyzacji RPA3
-- na bota na bota
Środki na usługę AI Builder4
5000/mies.
Zawartość
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Używaj niestandardowych i lokalnych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service)
50 MB pojemności bazy danych5
200 MB pojemności plików5

2 Użytkowanie z uwzględnieniem limitów usług. Zapoznaj się z informacjami dostępnymi pod adresem https://aka.ms/platformlimits, aby uzyskać więcej szczegółów.

3 Obejmuje tworzenie przepływów pulpitu oraz aranżację botów i zarządzanie nimi. Każdy bot może uruchamiać więcej niż jeden proces dyskretny (przepływ pulpitu), ale procesy muszą być serializowane na potrzeby uruchamiania sekwencyjnego. Pobierz przewodnik licencjonowania, aby uzyskać dalsze informacje.

4 Dyspozycyjność środków na usługę AI Builder jest umieszczana w ramach puli na poziomie klienta. Można również dokupić 1 mln dodatkowych środków na usługę w cenie $500.00/miesiąc. Przeczytaj więcej na temat środków na usługę AI Builder pod adresem dokumentacja lub pobierz rozwiązanie przewodnik licencjonowania, aby uzyskać dalsze informacje.

5 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Dataverse są umieszczane w puli na poziomie klienta.

Eksplorowanie dodatków usługi Power Automate

AI Builder

421,70 €

na jednostkę/miesiąc6

Wprowadzaj technologię AI do przepływów.

Dodatek nienadzorowanej automatyzacji RPA

126,50 €

na bota/miesiąc

Automatyzuj procesy zaplecza za pośrednictwem automatyzacji procesów mechanicznych (RPA) — bez konieczności interakcji z osobą.

  • Wymaga planu usługi na przepływ lub na użytkownika z planami nadzorowanej automatyzacji RPA. Obejmuje 5000 środków na usługę AI Builder na miesiąc.

6 Każda jednostka dodatku usługi AI Builder to pakiet 1 mln środków na usługi w puli na poziomie klienta. Sprawdź kalkulator usługi AI Builder, aby oszacować koszty.

Zasoby i nauka

Przeczytaj przewodnik licencjonowania

Wyświetl często zadawane pytania dotyczące licencjonowania

Rozwiń swoje umiejętności Power Automate