Przejdź do głównej zawartości

Cennik produktu Power Automate

Przejrzyj plany i koszty, aby rozpocząć automatyzację procesów biznesowych.

Plan na użytkownika

Zezwól poszczególnym użytkownikom na tworzenie nieograniczonej liczby przepływów na podstawie ich unikatowych potrzeb.
 
$15
użytkownik/miesiąc

Plan na przepływ

Implementuj przepływy z zarezerwowaną pojemnością służącą do obsługi nieograniczonej liczby użytkowników w organizacji.
Już od
$500
za pięć przepływów na miesiąc 1
1 W cenie $500 na miesiąc jest uwzględnionych pięć przepływów. Dodatkowe przepływy można kupić w cenie $100 za przepływ miesięcznie. Aby kupować i przypisywać licencje usługi Power Automate na plan przepływu, musisz mieć dostęp do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 w ramach roli administratora globalnego lub administratora rozliczeń.

Masz pytania dotyczące zakupu lub wymagań planu?

Kontakt z działem sprzedaży

Eksploruj plany usługi Power Automate

Plan na użytkownika
$15 użytkownik/miesiąc
Plan na przepływ
Już od $500 na miesiąc
Uruchamiaj przepływy
Aktywne przepływy na użytkownika Nieograniczony2 Nie dotyczy
Co obejmuje konto
Łączenie z danymi Używaj wstępnie utworzonych łączników
Używanie łączników niestandardowych i lokalnych
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Tworzenie jednostek niestandardowych i uzyskiwanie dostępu do nich
Użyj usługi Common Data Service 50 MB pojemności bazy danych3
200 MB pojemności plików3
Plan na użytkownika
$15 użytkownik/miesiąc
Plan na przepływ
Już od $500 na miesiąc
Uruchamiaj przepływy
Aktywne przepływy na użytkownika
Nieograniczony2 Nie dotyczy
Co obejmuje konto
Łączenie z danymi
Używaj wstępnie utworzonych łączników
Używanie łączników niestandardowych i lokalnych
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Tworzenie jednostek niestandardowych i uzyskiwanie dostępu do nich
Użyj usługi Common Data Service
50 MB pojemności bazy danych3
200 MB pojemności plików3
2 Użycie podlega limitom usług. Sprawdź https://aka.ms/platformlimits, aby uzyskać więcej szczegółów.
3 Baza danych usługi Common Data Service i uprawnienia do pojemności plików znajdują się w puli na poziomie dzierżawy.

Eksplorowanie dodatków usługi Power Automate

AI Builder

Dodaj sztuczną inteligencję do przepływów.
 
$500
na jednostkę/miesiąc 4
4 Każda jednostka dodatku usługi AI Builder to pakiet środków na korzystanie z usługi o wartości 1 miliona jednostek na poziomie dzierżawy.

Zasoby i uczenie