Przejdź do głównej zawartości

Wybierz plan odpowiedni dla siebie

Plany premium zapewniają więcej uruchomień i sprawdzeń oraz dostęp do usług, takich jak MailChimp, Salesforce i wielu innych
Usługa Flow w wersji bezpłatnej
Usługa Flow w wersji bezpłatnej

Bezpłatny

750 przebiegów na miesiąc
Tworzenie nieograniczonego przepływu
Sprawdzenia piętnastominutowe
Plan 1 usługi Flow
Plan 1 usługi Flow

USD $5.00

na użytkownika/miesiąc
4500 przebiegów na miesiąc
Tworzenie nieograniczonego przepływu
Sprawdzenia trzyminutowe
Łączniki Premium
Plan 2 usługi Flow
Plan 2 usługi Flow

USD $15.00

na użytkownika/miesiąc
15 000 przebiegów na miesiąc
Tworzenie nieograniczonego przepływu
sprawdzenia jednominutowe
Łączniki Premium
Ustawienia zasad organizacyjnych
Przepływy procesów biznesowych

Plany zapewniają następujące funkcje

Usługa Flow w wersji bezpłatnej Flow for Office 365 and Flow for Dynamics 365 Plan 1 usługi Flow Plan 2 usługi Flow
Bezpłatny USD $5.00/użytkownik/miesiąc USD $15.00/użytkownik/miesiąc
Ogólne
Twórz nieograniczone zautomatyzowane przepływy pracy True True True True
Maksymalna liczba przepływów na miesiąc (na użytkownika) 750 2000 1 4500 1 15000 1
Maksymalna częstotliwość przepływu 15 minut 5 minut 3 minuty 1 minuta
Twórz przepływy na podstawie tysięcy szablonów dostępnych w galerii publicznej True True True True
Modeluj procesy wieloetapowe za pomocą przepływów procesów biznesowych True
Optymalna wydajność przepływu 2 True
Umowa SLA Niedostępne 99,9% 99,9% 99,9%
Łączność
Łącz się z usługą Office 365, innymi usługami firmy Microsoft oraz powszechnymi usługami w chmurze, takimi jak Twitter i Wordpress, za pomocą standardowych łączników True True True True
Uzyskuj dostęp do danych lokalnych za pośrednictwem lokalnej bramy danych True 3 True True
Twórz łączniki niestandardowe, aby łączyć się z własnymi systemami True 4 True True
Łącz się z usługami biznesowymi, takimi jak Salesforce i Oracle, przy użyciu łączników Premium True True
Przechowuj dane w usłudze Common Data Service i zarządzaj nimi
Pojemność bazy danych usługi Common Data Service (na licencję użytkownika) 5 20 MB 250 MB
Pojemność plików w usłudze Common Data Service (na licencję użytkownika) 5 2 GB
Zarządzanie
Zaproś inne osoby do udostępniania uprawnień własności i uruchamiania przepływów True True True
1 W przypadku tych planów liczba przebiegów przepływów jest agregowana dla wszystkich użytkowników w firmie. Jeśli Twoja firma przekracza liczbę przebiegów na użytkownika na miesiąc uwzględnioną w planie, możesz kupić dodatkowy przydział przebiegów na miesiąc:
Dla każdych dodatkowych: 50 000 przebiegów
Dodatkowy koszt/miesiąc: USD $40.00
2 Poznaj szczegóły planu w zakresie czasu trwania uruchamiania i przechowywania, limitów wykonywania w pętli oraz rozdzielania i nie tylko na stronie Limity i konfiguracja w usłudze Microsoft Flow.
3 Łączność lokalna nie jest dostępna dla licencji usługi Office 365 i zostanie ograniczona do usług firmy Microsoft objętych Twoją licencją usługi Dynamics.
4 Łączność z aplikacjami niestandardowymi lub łącznikami HTTP nie jest dostępna dla licencji usługi Office 365.
5 Zagregowane w obrębie dzierżawy

Często zadawane pytania

 • Ile trwa okres bezpłatnej wersji próbnej?
  Z bezpłatnych wersji próbnych można korzystać przez 30 dni.
  Czy można zdobywać umiejętności związane z usługą Microsoft Flow przez ponad 30 dni?
  Tak, plan PowerApps Community zapewnia bezpłatne środowisko do osobistego wykorzystania z funkcjami obejmującymi usługę Common Data Service. W tym środowisku możesz bezpłatnie poznawać usługi Microsoft Flow i PowerApps oraz uczyć się z nich korzystać, ale plan PowerApps Community nie jest przeznaczony do użycia w środowisku produkcyjnym.
  Dowiedz się więcej
  Które plany usługi Office 365 obejmują usługę Microsoft Flow?
  Pobierz przewodnik licencjonowania, aby dowiedzieć się więcej o tym, które plany usługi Office 365 obejmują usługę Microsoft Flow.
  Które plany usługi Dynamics 365 obejmują usługę Microsoft Flow?
  Pobierz przewodnik licencjonowania, aby dowiedzieć się więcej o tym, które plany usługi Dynamics 365 obejmują usługę Microsoft Flow.
 • Czy przebiegi przepływów zawarte w licencjach na użytkownika są ograniczone do licencjonowanego użytkownika?
  Tylko licencjonowany użytkownik może korzystać z przebiegów przepływów zawartych w planie bezpłatnym usługi Microsoft Flow.

  Przebiegi przepływów zawarte w usługach Office 365 i Dynamics 365 oraz planie 1 i 2 usługi Microsoft Flow są umieszczane w puli dla wszystkich użytkowników w firmie.
  Co się stanie, gdy zużyję wszystkie przebiegi przepływów zawarte w moich licencjach na użytkownika?
  Możesz kupować więcej przebiegów przepływów w przyrostach 50000 przebiegów przepływów na miesiąc.
  Jak utworzyć nowe środowiska w celu wdrażania przepływów?
  Administratorzy mogą tworzyć nowe środowiska, gdy dostępny jest co najmniej 1 GB pojemności bazy danych. Zobacz tutaj, aby dowiedzieć się, jak tworzyć nowe środowiska.