Osoba korzystająca ze słuchawek

Process Advisor (wersja zapoznawcza)

Właściwie interpretuj i usprawniaj procesy

Uprość pracę, identyfikując wąskie gardła przepływów pracy dzięki eksploracji procesów w usłudze Power Automate.

Usprawnij swoją pracę

W środowisku nadzorowanym możesz lepiej zrozumieć procesy biznesowe, aby uzyskiwać informacje potrzebne do ich optymalizowania.

 • Uzyskuj szczegółowe informacje o procesach
 • Zwiększaj możliwości swoje i innych osób
 • Identyfikuj możliwości wprowadzania ulepszeń.
 • Kontroluj ważne metryki.
 • Generuj efektywną pracę.
 • Identyfikuj codzienne procesy.
 • Łatwo przechwytuj kroki procesu.
 • Wizualizuj procesy od początku do końca.
 • Używaj intuicyjnego interfejsu.
 • Uruchamiaj proste rejestratory.
 • Udostępniaj procesy i współpracuj.

Wersja zapoznawcza aplikacji Process Advisor w usłudze Power Automate