Osoba korzystająca ze słuchawek

Process Advisor

Właściwie interpretuj i usprawniaj procesy

Uprość pracę, identyfikując wąskie gardła przepływów pracy i możliwości automatyzacji dzięki aplikacji Process Advisor, funkcji eksploracji procesów w usłudze Power Automate.

Usprawnij swoją pracę

Wyeliminuj zagadki z procesu automatyzacji w środowisku nadzorowanym dzięki lepszemu zrozumieniu procesów biznesowych, aby skutecznie je optymalizować.

 • Uzyskuj szczegółowe informacje
 • Zwiększaj możliwości swoje i innych osób
 • Wizualizuj procesy od początku do końca
 • Identyfikuj możliwości wprowadzania ulepszeń
 • Generuj efektywną pracę
 • Identyfikuj miejsca wymagające spędzania dużej ilości czasu
 • Kontroluj ważne metryki
 • Analizuj użycie aplikacji
 • Używaj intuicyjnego interfejsu
 • Uruchamiaj proste rejestratory
 • Udostępniaj procesy i współpracuj

Informacje o funkcji Process Advisor w skrócie

 1. Twórz: konfiguruj nowy proces, aby zidentyfikować możliwości udoskonalania przepływu pracy.

 2. Udostępniaj: zapraszaj innych pracowników do współpracy i dodawaj nowe zarejestrowane akcje.

 3. Rejestruj: rejestruj akcje podejmowane przez Ciebie lub Twoich współpracowników w celu ukończeniu wybranego procesu.

 4. Edytuj: usuwaj informacje wrażliwe, a następnie grupuj akcje w obrębie istotnych działań.

 5. Analizuj: generuj mapę procesu, aby analizować akcje i uzyskiwać szczegółowe informacje.

 6. Automatyzuj: używaj tych szczegółowych informacji i nadzorowanych rekomendacji, aby rozpocząć automatyzację.

Rozpocznij pracę z funkcją Process Advisor w usłudze Power Automate