Pomoc techniczna usługi Power Automate

Warning:

Starting October 12th, security certificates of old Power Automate Desktop versions (older than July 21 release - version 2.11.51.21196) will expire. Users using these old versions will need install the latest version of Power Automate Desktop to continue using desktop flows. MSA users may have experienced issues running instant button flows. This issue has been resolved.

Ostatnia aktualizacja: NA

Wyszukaj w

Wybierz plan pomocy technicznej odpowiedni do Twoich potrzeb

Pomoc techniczna związana z subskrypcją

Dołączone do płatnej licencji usługi Power Automate

Uzyskaj odpowiedź na najpoważniejsze problemy w ciągu godziny i nieograniczony dostęp do zasobów technicznych

Pomoc techniczna Professional Direct

7,60 zł

na użytkownika/miesiąc  
(co najmniej 20 użytkowników/mies.)

Proaktywne usługi doradcze, krótszy czas reakcji i zarządzanie eskalacją w przypadku incydentów o krytycznym znaczeniu dla firmy

Unified Support

Skontaktuj się z przedstawicielem w celu uzyskania informacji o cenach

Kompleksowa pomoc techniczna dla całej Twojej organizacji, obejmująca wszystkie technologie Microsoft

Często zadawane pytania

  • Przejdź do ikony powiadomień w górnej części portalu internetowego lub wybierz kartę Działanie w aplikacji mobilnej i wybierz przepływ, aby wyświetlić szczegóły. Krok oznaczony czerwonym wykrzyknikiem spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. W większości przypadków będziesz mieć możliwość edytowania przepływu w celu naprawienia błędu. Dowiedz się więcej o tym, jak naprawiać typowe błędy przepływów.

Dodatkowe zasoby

Nauka z przewodnikiem

Weź udział w kursach Microsoft Learn, aby dowiedzieć się, jak wykonywać typowe zadania za pomocą usługi Power Automate.

Przykłady

Przejrzyj przykładowe szablony i zobacz, jak partnerzy Microsoft używają usługi Power Automate.

Dokumentacja

Przeczytaj wyczerpujące artykuły na temat narzędzi i funkcji usługi Power Automate, od instrukcji dla początkujących po opisy zaawansowanych technik.

Społeczność

Odwiedź społeczność usługi Power Automate, aby uzyskać odpowiedzi i wskazówki bezpośrednio od innych użytkowników.

Prześlij pomysł

Jeśli masz pomysł, który pomoże udoskonalić usługę Power Automate, bardzo chcemy go poznać.