En person som använder öronsnäckor

Process Advisor (förhandsversion)

Förstå och förbättra dina processer

Förenkla arbetet genom att identifiera flaskhalsar i arbetsflöden genom processutvinning i Power Automate.

Förbättra hur du arbetar

En guidad upplevelse ger bättre förståelse för affärsprocesser och du får den information du behöver för att optimera dem.

 • Få djupgående processinsikter
 • Lär dig själv och andra mer
 • Se möjligheter till förbättring.
 • Spåra viktiga mått.
 • Skapa arbetseffektivitet.
 • Identifiera vardagsprocesser.
 • Samla enkelt in processteg.
 • Visualisera processer från början till slut.
 • Använd ett intuitivt gränssnitt.
 • Kör enkla inspelningar.
 • Dela processer och samarbeta.

Förhandsversion av Process Advisor i Power Automate