Làm việc ít hơn, hiệu quả cao hơn

Tạo các quy trình tự động hóa giữa các ứng dụng và dịch vụ yêu thích của bạn để nhận thông báo, đồng bộ hóa tệp, thu thập dữ liệu và nhiều nội dung khác

Tự động hóa gần như mọi lúc-sử dụng tác vụ hoặc tiến trình
Dòng đa bước

Chuyển các tác vụ lặp lại thành các dòng công việc đa bước. Ví dụ: với vài thao tác bấm, hãy lưu giữ các tweet và thêm chúng dưới dạng khách hàng tiềm năng trong Dynamics 365, người đăng ký trong Mailchimp và nhiều nội dung khác...

Một quy trình đa bước có tác dụng thêm bản ghi vào Dynamics365 và MailChimp khi một người dùng có hơn 100 người theo dõi đăng bài trên Twitter.

Tạo, sử dụng và chia sẻ các quy trình chấp thuận tự động để nhanh chóng phản hồi và xử lý các yêu cầu, từ nghỉ phép và kế hoạch công tác cho đến tài liệu và cơ hội bán hàng.

Người dùng vui vẻ chấp thuận yêu cầu trên thiết bị di động, thiết bị để bàn và qua email.

Đưa ra quyết định trong dòng công việc của bạn, như thực hiện một hành động chỉ khi các điều kiện nhất định được đáp ứng.

Một quy trình chứa một điều kiện. Nếu điều kiện đúng, quy trình sẽ đăng lên Slack. Nếu không, quy trình sẽ đăng lên Yammer.

Flow cho phép bạn kết nối an toàn với dữ liệu tại chỗ và các dịch vụ trên nền điện toán đám mây để bạn có thể tận dụng hầu hết dữ liệu bạn đã có.

Một quy trình định kỳ kết nối tới SQL server tại chỗ và thực thi thủ tục lưu trữ.

Ngăn dữ liệu nhạy cảm của công ty bị lộ bằng cách sử dụng các chính sách ngăn mất dữ liệu tùy chỉnh hoặc tích hợp sẵn.

SharePoint, Dynamics CRM, Office 365 và SQL được nhóm trong mục Chỉ Dữ liệu Doanh nghiệp. Facebook, Twitter, Dropbox và Google Drive được nhóm trong mục Không Dữ liệu Doanh nghiệp. Một biểu tượng khóa nằm ở giữa.

Bắt đầu bằng một mẫu

Tải ứng dụng dành cho thiết bị di động

Giám sát và quản lý dòng của bạn từ bất cứ đâu với ứng dụng Microsoft Flow dành cho thiết bị di động cho iOS, Android và Windows. Tìm hiểu thêm

Làm quen với nền tảng ứng dụng doanh nghiệp của Microsoft

Kết hợp tính năng tự động hóa của Microsoft Flow và phân tích của Power BI với PowerApps để tạo ra các giải pháp tinh vi dành cho doanh nghiệp.