Thiết lập quy trình làm việc để chấp thuận tài liệu, yêu cầu ngày nghỉ và nhiều hoạt động khác — từ mọi nơi. Tìm hiểu thêm.

Kết nối với các dịch vụ yêu thích của bạn

Tự động hóa các quy trình doanh nghiệp của bạn

Dòng đa bước

Chuyển các tác vụ lặp lại thành các dòng công việc đa bước. Ví dụ: với vài thao tác bấm, hãy lưu giữ các tweet và thêm chúng dưới dạng khách hàng tiềm năng trong Dynamics 365, người đăng ký trong Mailchimp và nhiều nội dung khác...

A multistep workflow that adds a record to Dynamics365 and MailChimp when a user with more than 100 followers posts a tweet.

Tạo, sử dụng và chia sẻ các quy trình chấp thuận tự động để nhanh chóng phản hồi và xử lý các yêu cầu, từ nghỉ phép và kế hoạch công tác cho đến tài liệu và cơ hội bán hàng.

Smiling users approve requests on mobile devices, desktop devices, and via email.

Đưa ra quyết định trong dòng công việc của bạn, như thực hiện một hành động chỉ khi các điều kiện nhất định được đáp ứng.

A workflow that has a condition.  If yes, it posts to Slack.  If no, it posts to Yammer.

Flow cho phép bạn kết nối an toàn với dữ liệu tại chỗ và các dịch vụ trên nền điện toán đám mây để bạn có thể tận dụng hầu hết dữ liệu bạn đã có.

A recurring workflow that connects to an on-premise SQL server and executes a stored procedure.

Ngăn dữ liệu nhạy cảm của công ty bị lộ bằng cách sử dụng các chính sách ngăn mất dữ liệu tùy chỉnh hoặc tích hợp sẵn.

SharePoint, Dynamics CRM, Office 365, and SQL grouped under Business Data Only.  Facebook, Twitter, Dropbox, and Google Drive grouped under No Business Data.  A lock icon in the middle.

Bắt đầu bằng một mẫu

Tải ứng dụng dành cho thiết bị di động

Tải ứng dụng dành cho thiết bị di động

Nhận thông báo, quản lý các dòng của bạn và kích hoạt các dòng thủ công qua việc nhấn vào một nút với ứng dụng Microsoft Flow dành cho thiết bị di động cho iOS hoặc Android.

Tải ứng dụng dành cho thiết bị di động từ Apple Store Tải ứng dụng dành cho thiết bị di động từ Google Store

Xem những người khác nói gì

Làm quen với nền tảng ứng dụng doanh nghiệp của Microsoft

Kết hợp tính năng tự động hóa của Microsoft Flow và phân tích của Power BI với PowerApps để tạo ra các giải pháp tinh vi dành cho doanh nghiệp.

Sử dụng Microsoft Flow miễn phí

Đăng ký ngay và tạo dòng riêng của bạn!